• Phone: +48 668-181-752, +48 668-181-776
 • Email: biuro@profitfirma.pl

Nadzory

Table caption
Data Realizacji Kontrahent Czynności nadzoru Uwagi
2004 - 2006r Wodociągi ESOX
Radlin
 • Budowa kanalizacji sanitarnej dla PWiK Czerwonka Leszczyny
 • Budowa kanalizacji sanitarnej dla PWiK Jastrzębie Zdrój
 • Wykonanie przyłączy dla Urzędu Miasta w Rybniku
 • Przebudowa wraz z wykonaniem nowych przyłączy wodociągu dla PKP w Kędzierzynie Koźlu
 • Budowa kanalizacji sanitarnej dla Urzędu Miasta w Pszowie
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z wykonaniem drogi dla Urzędu Miasta w Żorach
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Rybniku dla Urzędu Miasta w Rybniku
 • Budowa Sali Gimnastycznej w Stanowicach dla Urzędu Gminy w Stanowicach
Wykonano
2004 - 2007r Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych
Rybnik
 • Nadzór nad adaptacją pomieszczenia w Rybnickich Służbach Komunalnych na składowisko odpadów komunalnych,
 • Nadzór nad adaptacją budynków wraz z przyłączami: instalacja wodna, kanalizacja wodna i deszczowa, odwodnienie budynku, wewnętrzna instalacja wod-kan,
Wykonano
2007r Zakład Karny
Racibórz
 • Nadzór nad rozbudową skrzydła więzienia w Raciborzu, w zakresie posiadanych uprawnień.
Wykonano
2007r Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Kuźnia Raciborska
 • Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Kuźni Raciborskiej.
Wykonano
2007 - 2008r Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Kuźnia Raciborska
 • Budowa zapasowego zbiornika wody pitnej na terenie hydroforni w centrum osiedla mieszkaniowego w Kuźni Raciborskiej
Wykonano
2007r Zakład Odmetanowania Kopalń II
Rybnik
 • Prowadzenie prac związanych z przyłączem cieplnym budynków.
Wykonano
2008r HYDROBUDOWA Polska
 • Nadzór inwestorski nad budową siedziby Zarządu firmy HYDROBUDOWA w Mikołowie
Wykonano
2008r Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Kuźni Raciborskiej
 • Nadzór inwestorski nad budową zapasowego zbiornika wody pitnej w Kuźni Raciborskiej
Wykonano
2008-2009r Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.
Rybnik
 • Nadzór inwestorski Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne ul. Pszczyńska 292 w Jastrzębiu Zdroju
Wykonano
2009r Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A.
  Nadzór inwestorski na d rozbudową Koksowni Radlin w zakresie:
 • nadzór nad kanalizacja sanitarną i deszczową,
 • nadzór nad instalacjami wody pitnej i technologicznej,
 • nadzór nad instalacjami poż.,
 • nadzór nad rozbudową biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z budową przepompowni ścieków surowych i oczyszczonych,
 • nadzór nad instalacjami gazowymi,
 • nadzór nad wewnętrznymi instalacjami co i wod-kan,
 • nadzór nad instalacjami oddymiania.,
 • nadzór nad budową placów składowych i składowisk koksu,
Inwestycja finansowana częściowo z środków pomocowych Unii Europejskiej
2009-2011r Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.
Rybnik
 • Budowa krytej pływalni w Kietrzu
Wykonano
2009-2012r Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Racibórz
 • Weryfikacja dokumentacji i nadzór inwestorski dla realizacji zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu celem poszerzenia jego funkcji medycznych i administracyjnych oraz techniczno - magazynowych
Wykonano
2009-2013r Politechnika Śląska
Gliwice
 • Weryfikacja dokumentacji i nadzór inwestorski nad budową tzw budynku biofarmy – wraz z rozbudową budynku chemii
Wykonano
2010-2013r Gmina Sośnicowice
 • Nadzór Inwestorski nad zadaniem: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Sierakowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków
Wykonano
2010-2011r BUDUS S.A.
Katowice
 • Weryfikacja dokumentacji i kierowanie robotami instalacyjnymi sanitarnymi w zakresie budowy Centrum Czystych Technologii Węglowych w Katowicach dla Głównego Instytutu Górnictwa
Wykonano
2010-2011r Gmina Lyski
 • Nadzór Inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej dla gminy Lyski
Wykonano
2011-2012r Miasto Jastrzębie Zdrój Miejski Zarząd Nieruchomości
Jastrzębie Zdrój
 • Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania pod nazwą: Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu
Wykonano
2011-2013r SAFEGE POLSKA / Wodociągi
Głuchołazy
 • Nadzór inwestorski nad modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków terenu Wodociągów Głuchołazy
Wykonano
2011-2013r Gmina Świerklany
Jankowice
 • Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji w Gminie Świerklany
Wykonano
2011-2013r Gmina Świerklany
Jankowice
 • Nadzór nad realizacją zadania: Budowa zaplecza gminnego obiektu sportowego w Jankowicach ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki, zbiornikiem na deszczówkę, zjazdem z drogi publicznej oraz instalacjami branżowymi
Wykonano
2012r Zakłady Energetyki Cieplnej S.A.
Katowice
 • Nadzór inwestorski nad budową rurociągu do spalania metanu w Katowicach
Wykonano
2012r Nizielski&Borys Consulting Sp. z o.o.
Katowice
 • Nadzór inwestorski nad inwestycją: Budowa systemu Informacji Kulturalnej Bytomia - Miasta Energii Kultury
Wykonano
2012r Gmina Świerklany
 • Weryfikacja dokumentacji i nadzór inwestorski nad budową kotłowni gazowej i wymianą instalacji co w pomieszczeniu przychodni zdrowia w Świerklanach.
Wykonano
2013r Zakłady Energetyki Cieplnej SA
Katowice
 • Nadzór inwestorski nad inwestycją: „Budowa gazociągu łączącego szyb III KWK Wujek – Ruch Śląsk z kotłownią Śląsk Wydział XII
Wykonano
2013r Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEDAL I
Łódź
 • Kierowanie robotami: Budowa sieci cieplnej 2 x DN oraz przyłączenie jej do istniejącej przesyłowej sieci miejskiej dla projektu „Błękitne niebo nad Starówką - budowa systemu ciepłowniczego w Żorach
Wykonano
2013r Gmina Kietrz
Kietrz
 • Nadzór nad zadaniem pn.: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m.PILSZCZ dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Różanej, Zielonej i Słonecznej
Wykonano
2013r Ciepłownia Łańcut Sp. z o.o.
Łańcut
 • Nadzór nad zadaniem: „Modernizacja źródła ciepła polegająca na demontażu kotła parowego OR10 i montażu kotła wodnego WR8 w Ciepłowni Łańcut Sp. z o.o.
Wykonano
2014r Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Świerklany
 • Kierowanie robotami budowlanymi przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Parytetycznej w Świerklanach z odpływem do Cieku Szotkówka
 • Kierowanie robotami budowlanymi przebudowy odcinka rowu melioracyjnego w rejonie ul. Strażackiej w Świerklanach
Wykonano
2014r Gmina Kietrz
 • Nadzór inwestorski dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Lubotyń w Gminie Kietrz
Wykonano
2014r Zakłady Energetyki Cieplnej SA
Katowice
 • Nadzór inwestorski dla zadania: Budowa gazociągu łączącego stację odmetanowania KWK Mysłowice Wesoła z EC Wesoła w Mysłowicach – Wydział IX ZEC SA
Wykonano
2014-2015r Zakłady Energetyki Cieplnej SA
Katowice
 • Nadzór inwestorski przy zadaniu: Budowa przyłącza gazu kopalnianego i instalacji przygotowania gazu dla zabudowy silników gazowych z generatorami energii elektrycznej i kotła parowego na terenie Wydziału IV ZEC SA Murcki
Wykonano
2015r Zakłady Energetyki Cieplnej SA
Katowice
 • Nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa gazociągu od Szybu Wydechowego KWK Wujek do Wydziału VI ZEC S.A. w obrębie dzielnicy Ligota w rejonie ul. Wincentego Pola w Katowicach
Wykonano
2015r Kompania Węglowa S.A. Katowice O/Zakład Elektrociepłownie
Rybnik
 • Nadzór inwestorski dla zadania: Przebudowa rurociągu wody przemysłowej Paruszowiec
Wykonano
2015r Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A.
 • Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie instalacji kogeneracyjnej 2x2 MWe w EC „Pniówek” Oddział „Suszec”
Wykonano
2015r Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A.
 • Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie układu odpylania kotłów WR10 w Elektrociepłowni „Pniówek” Oddział Suszec
Wykonano
2015r PHIN Inwestycje Sp. z o.o.
Łódź
 • Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie Koźlu
Wykonano
2015r PHIN Inwestycje Sp. z o.o.
Łódź
 • Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej
Realizacja w trakcie wykonania
2015r Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A.
 • Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie instalacji oczyszczania spalin e EC „Pniówek”
Realizacja w trakcie wykonania
2015r Enco Sp. z o.o.
Rybnik
 • Nadzór inwestorski nad budową budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Rybniku – Niewiadomiu
Realizacja w trakcie wykonania
2015r Gmina Świerklany
Rybnik
 • Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego (w tym kompleksowego nadzoru inwestorskiego) nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby Urzędu Gminy Świerklany oraz niektórych jednostek organizacyjnych Gminy
Realizacja w trakcie wykonania
2015r Synthos Dwory 7 Sp. z o.o.
Oświęcim
 • Wykonanie instalacji spalania dimerów w kotłach parowych
Realizacja w trakcie wykonania
2015r Gmina Sośnicowice
 • Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania” Zewnętrzne schody wejściowe i wewnętrzne schody w budynku OSP „Smolnica”
Realizacja w trakcie wykonania
2015r ECM Trust Sp. z o.o.
Warszawa
Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa Nowej Elekrociepłowni w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. w zakresie:
 • Usług doradztwa
 • Nadzoru inwestorskiego
 • Prowadzenia rozliczeń
 • Sprawozdawczości
Realizacja w trakcie wykonania


Realizujemy usługi obejmujące obsługę inwestycji, od współpracy z Inwestorem aż po uzyskanie prawomocnych decyzji i pozwoleń na realizację przedsięwzięć, nadzór nad ich właściwym wykonaniem oraz uzyskanie zgody na użytkowanie.

Dane kontaktowe

PROFIT, Nadzór, projekty, zarządzanie w budownictwie.

  ul. Powstańców 7, 47-435 Adamowice

    +48 668-181-752,
    +48 668-181-776
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nip 642-233-91-55
regon 240838059
ing bank śląski 78 1050 1344 1000 0090 4040 0732